TR | EN
Tüm Projeleriniz İçinUzman Desteği Alın.

Proje Yönetimi

 Proje Yönetimi

Profesyonel Proje Yönetim Yaklaşımları ve Yöntemleri ile iş ortaklarımızın ve projelerin kaynak kayıplarının önlenmesi kurumlara ve projelere değer kazandırılması uluslararası standartlarda hedeflenen başarılara
ulaşılması için entegre proje yönetim hizmeti sunmaktayız.

Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Proje Entegrasyon Yönetimi 
Proje Yönetim Planı
Proje Uygulama Yönlendirme Planı
Proje İş Takip ve Kontrol Planı
Proje Değişiklik Yönetim Planı
Proje Açılış ve Kapanış Dosyalarının Oluşturulması


Kapsam Yönetimi
Kapsam Planlama ve Tanımlama
İş Ayrışım Yapısı Oluşturma
Kapsam Değişiklik Yönetimi


Zaman Yönetimi
Aktivite Tanımlama
Aktivite Sıralama
Aktivite Kaynaklarını Tahminleme
Aktivite Süresi Tanımlama
Zaman Çizelgesi Oluşturma
Zaman Çizelge Kontrolü


Maliyet Yönetimi
Maliyet Tahminleme
Maliyet Bütçeleme
Maliyet Kontrol


Kalite Yönetimi
Kalite Planlama
Kalite Güvence Sağlama
Kalite Kontrol


İK Yönetimi
İnsan Kaynağı Planlama
Proje Takımı Oluşturma
Proje Takımı Geliştirme
Proje Takımı Yönetme


İletişim Yönetimi
İletişim Planlama
Bilgi Dağıtım Sistemi Kurma
Performans Analizi ve Raporlama
Proje Paydaş Yönetimi


Risk Yönetim
Risk Yönetim Planlama
Risk Belirleme
Nitel Risk Analizi
Nicel Risk Analizi
Risk Yanıtlama Planı
Risk İzleme ve Kontrolü


Tedarik Yönetimi
Satınalma ve Tedarik Planlama
Sözleşme Planlaması
Tedarikçilerden Teklif İsteme
Tedarikçi Kıyaslama ve Seçimi
Sözleşme Yönetimi
Sözleşme Kapatma